DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Akce-zajímavosti

Program Adopce na dálku vznikl před 20 lety (roku 1993). Díky dárcům z celé České republiky již bylo jeho prostřednictvím umožněno vzdělávání více než 30 tisícům nejchudších dětí z rozvojových zemí. V současnosti se program realizuje v šesti státech.

Podpora vzdělávání konkrétních dětí zahrnuje financování nákladů na jejich vzdělávání.

 


 

Sem patří:
·         školné na základních, středních či vyšších školách
·         školní pomůcky
·         školní uniforma
          a v případě potřeby navíc:
·         pobyt na internátu
·         doučování
·         mimoškolní aktivity a další výdaje spojené se vzděláváním
·         zdravotní péče
Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli. Více informací si můžete přečíst na: http://praha.charita.cz/zahranici/adopce-na-dalku/
Na základě podnětu vzešlého z řad žáků a pedagogů našeho školského zařízení se nám na podzim roku 2007 podařilo zapojit do projektu Adopce na dálku® pod záštitou Arcidiecézní charity Praha. Rozhodli jsme se pro pomoc dítěti z Indie.
Renze- čtrnáctiletý chlapec, který má díky naší finanční podpoře šanci na vzdělání a šanci uskutečnit si tak svůj sen stát se policistou.        
Roční příspěvek je uhrazen zejména z akcí školského zařízení a z příspěvků žáků, rodičů a pracovníků našeho školského zařízení, za což jim jménem Renzeho velice děkujeme.