DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Aktuální informace vedení DMaŠJ

AKTUÁLNÍ INFORMACE VEDENÍ DMAŠJ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
 
POZNÁMKY K PŘIJETÍ DO DM VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016
 
DMaŠJ je lokalizován ve třech budovách na ulicích:  Klíčová 167/4 a Poštovní 55/1.
 
O umístění žáka a jeho zařazení na budovu rozhoduje ředitel domova mládeže.
 
Přihláška do DMaŠJ platí na jeden školní rok a ubytování není nárokové.
 
 
Uzávěrka přihlášek na školní rok 2015/16 je pro nově nastupující žáky 1. ročníků  do 15.05. 2015, pro žáky vyšších ročníků do 22.05. 2015.
 
Přihlášku je nutné doručit na adresu DMaŠJ. Rozhodnutí o umístění oznámí ředitel rodičům nebo zletilým žákůmpísemně nejpozději do 26. června a při žádosti v průběhu školního roku do 15-ti dnů.
Dle vnitřní směrnice ředitele DMaŠJ k umísťování žáků (kritéria pro přijetí) mají v případě, že je poptávka po ubytování vyšší než ubytovací kapacita, přednost žadatelé, kteří doložili složitou sociální situaci nebo změněný zdravotní stav žáka, dále žáci nižších ročníků, žadatelé ze vzdálenějších míst (příp. z míst s komplikovaným spojením) a žáci již ubytovaní, kteří se nedopouštěli závažných přestupků proti Vnitřnímu řádu.
 
Podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení a umístění v DM žáků vyšších ročníků DMaŠJ je uhrazení zálohy 1.200,- Kč v hotovosti společně s podanou přihláškou pro školní rok 2015-2016. Tato finanční částka bude následně použita na platbu za ubytování na měsíc září. V případě žáků 1. ročníků bude probíhat platba v hotovosti při nástupu do DMaŠJ ML dne 31. srpna 2015. 

 
Podrobné informace o cenách poskytovaných služeb obdržíte ve sdělení o umístění do DMaŠJ a v Dohodě o podmínkách ubytování a stravování v DMaŠJ ML.
 
Měsíční úplata za ubytování činí 1.200,- Kč1.600,- Kč (může se změnit i v průběhu školního roku) a hradí se na účet organizace nejpozději do 20. dne předchozího měsíce. Měsíční platba se řídí dle platného znění vyhlášky č. 108/2005 Sb., § 5 odstavec 4, dále změnami, obsaženými ve vyhlášce č. 436/2010 Sb. Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák z důvodů organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.
 
CENA ZA UBYTOVÁNÍ OD ZÁŘÍ 2015
za měsíční ubytování 1.200,-Kč až 1.600,- Kč 
HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ (nadstandardní ubytování)
u pokojů (dvou- a třílůžkových) s příslušenstvím je cena za měsíční ubytování 1.600,- Kč s příplatkem za další vybavenost
o otevření nadstandardního ubytování pro určené žáky rozhoduje vedení DMaŠJ Mariánské Lázně bezprostředně před zahájením nového školního roku
 
 
 
 
 
 
CENY ZA STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ:
 
cena za celodenní stravu - 75,-Kč na 1 den (snídaně, oběd, večeře)
 
SNÍDANĚ                     19,- Kč
OBĚD                          27,- Kč
VEČEŘE                      29,- Kč

ceny jsou uvedeny vč. DPH
 
 
Kalendář stravování
 
 
 PROVOZNÍ DOBA JÍDELNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015-2016
 
snídaně PO-PÁ:  07,00 - 08,00 hod
oběd PO-ČT:      11,45 - 14,00 hod
oběd PÁ:           11,45-  14,00 hod, nebo balíček za oběd, k vyzvednutí v pátek při snídani
večeře PO-ČT:   18,00 - 18,45 hod
 
 
 
Kde nás najdete
Areál domova mládeže je umístěn v příjemném a klidném prostředí poblíž centra Mariánských Lázní, vzdáleném přibližně 100 m od kruhového objezdu v horní části města s hlavním vchodem do objektů v Klíčové ulici.

http://www.mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=12.7138136&y=49.9566852&z=12
 
 
 
Hosté bez vlastního dopravního prostředku mohou využít MHD, a to trolejbusovou linku č. 5 a č. 7 (směr centrum města). Nastoupí-li na zastávce vlakové a autobusové nádraží, vystoupí potom na páté zastávce nazvané Pošta nebo na další zastávce Hotel Excelsior. Domov mládeže je od této zastávky vzdálen přibližně 100m a je po pravé straně.
 
Hosté s vlastním autem, kteří přijedou od Plzně, odbočí na druhé křižovatce za benzínovou pumpou VW doprava na Hlavní třídu, přibližně po dalších 250 m jízdy dojedou na světelnou křižovatku, kterou projedou bez odbočení. Po této komunikaci směřují 500 m ke kruhovému objezdu v horní části města. Prvním výjezdem z kruhového objezdu odbočí vpravo a po 50 m znovu vpravo podél budovy lázní, po 30 m křižovatkou bez odbočení projedou a po 20 m přejedou vpravo chodník na začátku Anglické ul. do ul. Klíčové na parkoviště před vchodem DM.