DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Informace k provozu domova mládeže od 25. dubna 2021 a k testování

Informace k provozu domova mládeže od 25. dubna 2021 a k testování
 
Provoz domova mládeže je možný pro žáky, kteří se účastní vzdělávání. Podrobnější informace najdete v následujících dokumentech:
Informace k provozu škol a školských zařízení od 19. dubna 2021 (účast žáků na vzdělávání, testování, vykazování)
Mimořádné opatření - testování žáků ve školách
Vzhledem k tomu, že bude od 26.4. 2021 na středních školách poskytováno vzdělávání, bude DMaŠJ otevřen v neděli od 16:00 hod.
V domově mládeže budou poskytovány ubytovací a stravovací služby pouze těm žákům, kteří se zúčastní vzdělávání, případně mají rozvrhem stanoveny individuální nebo skupinové konzultace, zkoušky, praktický výcvik apod.
 
Ubytování je možné jen za dodržování všech hygienicko-epidemiologických opatření, žáci i zaměstnanci školského zařízení mají nařízeno testování na Covid-19.
I nadále platí povinnost žáků a všech zaměstnanců nosit ochranný prostředek-respirátor. Domov mládeže respirátory žákům neposkytuje.