DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Stravování žáci

Celodenní stravování ubytovaných žáků je zajištěno v prostorách vlastní školní jídelny domova mládeže. Stravovaní si mohou vybrat ze dvou snídaní, dvou obědů s výjimkou pátečního oběda a ze dvou večeří.
 
Cena celodenní stravy - školní rok 2015/2016
 
Snídaně včetně přesnídávky                                                                     19,00 Kč
Oběd                                                                                                         27,00 Kč
Večeře včetně svačiny                                                                               29,00 Kč
 
 
Zákonným zástupcem žáka (příp. zletilým žákem) je vydáván souhlas k poskytování dvou hlavních jídel, dále snídaně a možného použití výše finančního normativu, určeného pro další doplňková jídla ke zvýšení výše finančního normativu pro hlavní jídla (viz vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování ve znění dalších předpisů).
 
Školní jídelna poskytuje kromě žáků stravování i vlastním zaměstnancům domova mládeže, dále docházejícím pedagogickým pracovníkům a žákům GaOA a HŠ Mariánské Lázně.